В тази статия сме събрали световните статистики в имейл маркетинга, които да ви покажат ефективността на имейлите през 2020 г. Имейл маркетинга е все още е един от най-ефективните маркетингови канали, а статистиките, които ще видите акцентират някои важни тенденции, които маркетолозите трябва да познават.

Идеите, които ще придобиете от данните по-долу, ще ви разкажат повече за начините, по които се променя имейл маркетингът, и как трябва да се приспособите към тях.

Имейл маркетинг статистики и критерии през 2020 г.

Нека да започнем с преглед на най-новите критерии в индустрията, разкрити в последните доклади за имейл маркетинг. Тези критерии са полезни, за да измерите собственото си представяне.

Средния процент на отворените имейли е 17,8%

Това е средния процент на отворените имейли за всички индустрии и се базира на данни, събрани от над 30 милиарда имейли, изпратени през 2019 г.
Къде попада вашия резултат: под или над средното?

Tърговията на дребно има средно съотношение на отваряне на имейлите от 13,9%

Изненадващо търговията на дребно остава в дъното на таблицата, падайки в средното си съотношение на отваряне на имейлите от 15,2% на 13,9% тази година. Това представя високото ниво на конкуренцията в сектора на електронната търговия и продажбите на дребно, което влияе върху съотношенията на отворените имейли.

Все пак, това не е изцяло лоша новина – бизнесите в продажбите на дребно генерират и високо ниво на ангажираност чрез имейлите си и превъзхожда всички останали по предизвикване на реакцията на клиентите

Това предоставя силен аргумент за по-детайлно фокусиране върху оптимизирането на конверсията и създаването на имейли с по-висока конверсия, ако се занимавате с продажби на дребно, за да достигате възможно най-много до клиенти, които реално отварят вашите имейли.

 Средният процент на клик или „Click Through rate“ в имейлите е 2,65%

Имайте предвид, че това е средната цифра за различните индустрии

Средният процент потребители, които са отворили имейла, в сравнение с броя общо кликнали е около 14%

14,3%, за да бъдем точни. В случай че все още не знаете, процентът потребители, които са отворили имейла в сравнение с общия брой кликнали представлява процента потребители, които са отворили вашия имейл и са продължили да кликват върху линк или изображение в него.
Това вероятно е по-добрата метрика за това как се представят вашите имейл кампании в сравнение със средния процент на кликване в имейлите.

Повишават се и процентът на имейлите, които не са доставени успешно или „Bounce rate“ (0,7%) и процентът на отписалите се (0,1%)

Средните проценти на върнати имейли (процентът на хората, които не са получили вашия имейл) и на отписалите се (процентът от списъка ви с имейли, който се отписва от по-нататъшната комуникация) са се подобрили в сравнение с миналата година.

Това ни показва, че маркетолозите се усъвършенстват в запазването на своите имейл списъци по-чисти и подобряват възможностите за доставяне.

Във вторник има най-висок процент отваряния (18,3%) и процент отписали се (0,2%)

Обаче, вземайте предвид тази статистика с едно на ум защото, разликата е сравнително малка и незначителна. Не се съсредоточавайте върху това да търсите “най-добрия” ден, а по-скоро се фокусирайте върху създаването на ефективни и интересни имейл кампании.

Около 80% от малките и средни бизнеси споделят, че имейла е най-важният канал за привличане и задържане на клиенти

Интересен факт е, че значителен брой от маркетолозите в малкия и среден бизнес гласуват за имейла като най-ефективен метод вместо органичния рийч, платените реклами и социалната медия

Имейла е 40 пъти по-ефективен от социалните медии при привличането на нови клиенти

Това е така, имейла е 40 пъти по-ефективен, колкотото Twitter and Facebook комбинирани заедно при привличането на нови клиенти.

Имейл трафика се конвертира по-добре от социалните медии и търсенията онлайн

4.24% от имейл трафика води до покупки, докато само 2.49% от търсенията онлайн и 0.59% от социалните медии се превръщат в поръчки.
Това не е толкова необичайно, имайки предвид, че често хората записали се за имейл листата ви, са много по-напред в продажбената фуния.

93% от маркетолозите сочат, че имейла е един от техните топ канали за дистрибутиране на съдържание

Следващият най-популярен канал за разпространяване на съдържание е LinkedIn!

Повече от 50% от глобалното население използва имейли

Доста невероятно, не мислите ли!? Около земното кълбо е имало общо около 3.8 милиарда имейл потребители през 2018. До 2023 се очаква броят им да нарасне до 4.4 милиарда.

99% от хората, които имат имейл го проверяват поне веднъж или няколко пъти дневно.

Имайте предвид, че този процент сочи само действията с техния личен имейл акаунт.
Ако вземем под фактор също така мобилни и работни входящи кутии, средната стойност би била около 20 пъти на ден!

Хората често имат 2-3 имейл адреса

Хората са много по-склонни да се включат в имейл списък с личния си акаунт вместо със служебния, а дори 44% споделят, че имат специален имейл, който използват ексклузивно само за маркетинг съобщения.

Имейлите са предпочитаният начин от хората за получаване на оферти от любимите им брандове

66% от клиентите предпочитат имейла като комуникационен канал с любимия си бранд, в сравнение с това само 23% предпочитат социалните медии.

Имейл маркетинг и Възвръщаемост на инвестицията 

Нека си поговорим и за пари! Ще ви споделим някои статистики свързани с възвръщаемостта на инвестициите използвани в имейл кампаниите.

Имейл маркетинга има средна възвръщаемост на инвестицията около 40 пъти

Това подсказва, че за всеки един лев вложен във вашите имейл маркетинг усилия, може да очаквате възвръщаемост от около 40 лева. Тук следва да уточним, че това може да бъде постигнато при правилно прилагане принциите на имейл маркетинга.

66.3% от участниците в маркетингово проучване смятат, че възвръщаемостта ще се увеличи през 2020 година

(Макар и възвръщаемостта на инвестицията при имейл маркетинга да е по-висока от тази на който и да е друг канал, маркетолозите са оптимистични, че числата ще продължават да растат нагоре. ) Повечето от маркетолозите се съгласяват, че имейл маркетинга ще си остане канала с най-висока възвръщаемост през следващите поне 5 години.

Повечето брандове все още изпитват затруднение в това да измерват ефективно възвръщаемоста на своята инвестиция

Само около 30% от брандовете смятат, че са способни да измерят този фактор. Около 32% са способни да го направят адекватно, а другите 38% не се справят с това.

Най-сложно направените маркетинг кампании генерират по-ниска възвръщаемост

Правейки своята имейл кампания прекалено сложна може всъщност да намали възвръщаемостта на инвестицията ви. Данните сочат, че по-простите имейли генерират резултати от 44:1, в сравнение с по-сложните чиито резултати са средно 38:1.

Това явление може да е, защото по-сложните кампании изместват своя фокус от желанието за незабавни резултати – към такива с дългосрочна възвръщаемост.

Имейл Open Rate статистики или съотношение на отворените имейли

Както знаете от предишни статии в нашия блог, Open Rate е процента от имейли, чиито получатели са отворили имейла. Това е важна метрика при оценяването на ефективността на вашите имейл кампании.
Ето няколко статистики, които могат да ви се сторят интересни и полезни.

Поздравителните имейлите имат най-висок Open Rate

Обикновено имейлите за “Добре дошъл” или ново регистрирали се клиенти имат смайващите 82% open rate, защото хората очакват да ги получат. Уверете се, че се възползвате от тази невероятна възможност.

Персонализирането на вашите заглавия увеличава Open rate с 30%

Това доказва за пореден път, колко е важно персонализирането през 2020!

Имейли с емотикони в заглавието генерират по-висок Open rate

Поставете емотикони в заглавието на следващия си имейл и има голям шанс, че ще получите, по-голям Open rate!

Имейл спам статистики

Спам докладите са също много важни – никой не иска тяхната ценна маркетинг комуникация да се окаже изгубена в нечия спам папка. По-надолу ще видите някои важни спам статистики, които да може да са ви много полезни.

28. 45% от имейлите попадат в категорията спам

Огромният брой от 14.5 милиарда спам имейли се изпращат всеки ден, така че не е изненада, че клиентите са предпазливи какво получават. Постарайте се да не сте част от проблема и да изпращате промоционални имейли, за които клиентите ви искат да прочетат.

29. 69% от получателите на имейл решават дали един имейл е спам, според заглавието.

Ето затова заглавието ви е важно, не само заради Open rate, а и заради вероятността да маркират имейлите ви като спам.

30. 43% от имейл получателите маркират имейла като спам повлияни от имейл адреса на подателя

Да, името на вашият имейл адрес също е важен! Но не би имало проблем ако използвате фирмен имейл адрес.

Статистики за имейл сегментацията

Сегментирайки вашият имейл лист базирайки се на информацията, която имате от клиентите си е едно от най-важните и мощни тенденции в имейл маркетинга. Ето някои статистики за имейл сегментацията, които си струва да знаете!

31. 33% от брандовете използват имейл сегментация 

Тази информация е от статистика от далечната 2008. Имайки предвид развиващата се индустрията, процентите наши дни са със сигурност поне двойни. 

Сегментацията на вашите имейл кампании води до 70% по-висок CTR

Колкото повече са насочени вашите имейли към аудиторията, толкова по-ефективна ще бъде пвашата кампания.

Имейл персонализацията генерира 6 пъти повече поръчки

Това означава 600% повече печалба за самите вас, чрез толкова просто действие!

Демографски погледнато хората между 24-44 години използват имейл повече от всички други

Statista сочи, че само 8% от хората над 65г. използват имейл!

Жените прекарват повече време проверявайки имейлите си от мъжете

Според характера на вашият бизнес тази демографска статистика може да ви донесе доста резултати.

Ако искате повече продажби, без да увеличавате бюджета си за реклама, започнете своя имейл маркетинг.
Регистрирайте се безплатно в Aitiss.com от тук и изпратете първите си имейли >>>

Ако имате и допълнителни въпроси относно имейл маркетинга, можете да ги зададете и в нашата Фейсбук група – Имейл маркетинг за бизнеса.